Fosen Yard has signed a contract with Torghatten-Nord

Press release:

Fosen Yard has signed a contract with Torghatten-Nord for the electrification of MF Barøy.

Fosen Yard focuses on a sustainable future in the maritime industry, and we are looking for new projects that contribute to the transition to a zero-emission society, notes Anders Straumsheim, CEO at Fosen.

The electrification of MF Barøy constitutes a part of the environmental adaptations of all Vestfjorden connections to become environmentally friendly with zero-emission ships. This will lead technical development further in an ecologically friendly direction.

Fosen Yard is happy to contribute to the Norwegian transport sector and to Torghatten Nord AS being able to succeed in a green transition and fulfil requirements through operations to protect the environment and prevent pollution by meeting new requirements set through agreements, laws, regulations and guidelines.

Furthermore, the ship is adapted to the requirements for Universal design with regard to the ship’s accessibility for everyone, which is an important adaptation that all ships should have, offering all passengers the same opportunities. The yard and its partners are looking forward to a very interesting assignment that will give both full activity through the autumn of 2023

Pressemelding:

Fosen Yard signerte kontrakt med Torghatten-Nord på elektrifisering av MF Barøy.

Fosen Yard fokuserer på en bærekraftig fremtid i den maritime industrien, og vi søker nye prosjekter som er med på omstillingen til et null-utslipp-samfunn, konstaterer Anders Straumsheim, CEO på Fosen.

Elektrifiseringen av MF Barøy inngår som en del av miljøtilpasningene av alle Vestfjorden-sambandene til å bli miljøvennlige med null-utslippsskip. Dette vil føre den tekniske utviklingen videre i miljøvennlig retning.

Fosen Yard bidrar gjerne til at den norske samferdselssektoren og Torghatten Nord AS kan lykkes i en grønn omstilling og oppfylle krav gjennom virksomhet til å beskytte miljøet og forebygge forurensning gjennom å oppfylle nye krav som stilles gjennom avtaler, lover, forskrifter og regelverk.

Videre blir skipet tilpasset kravene for Universell utforming med hensyn til skipets tilgjengelighet for alle, noe som er en viktig tilpasning som alle skip bør ha så alle passasjerer kan ha samme muligheter. 

Verftet og samarbeidspartner ser fram til et veldig interessant oppdrag og som gir verftet og samarbeidspartnere full aktivitet høsten 2023.

Foto: TorbjørnS