tekfisk.no

Disse to brønnbåtene er blitt til sammen 32 meter lenger hos Fosen Yard, se link til tekfisk.no

https://www.tekfisk.no/teknologi/fosen-yard-har-lagt-til-32-meter-ekstra-pa-de-to-fartoyene/2-1-960532