Fremtidens havbruksanlegg utvikles i Norge

Med banebrytende teknologi skal Norway Royal Salmon bygge oppdrettsanlegg dimensjonert for værharde områder til havs. Selskapet er blitt enige med Fosen Yards om en kontrakt for konstruksjon av Arctic Offshore Farming.

  • For oss er det viktig og riktig å samarbeide med norske leverandører som kjenner og forstår de tøffe havområdene vi skal operere i. Offshore havbruk vil gi oss muligheten til å ta i bruk nye arealer og dermed være med å skape bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring. Gjennom dette vil Norge bidra til å realisere FAOs (FN) ambisiøse mål om vekst i akvakultur globalt, sier konsernsjef direktør Charles Høstlund i NRS, som også legger stor vekt på at prosjektet reduserer utfordringen med lus.
  • Vi er svært glad og stolt for å ha blitt tildelt kontrakten på Arctic Offshore Farming fra Norway Royal Salmon i tøff konkurranse med norske og utenlandske aktører. Dette vil skape et betydelig antall arbeidsplasser hos Fosen Yard samt vårt heleide nystartede datterselskap i Emden, Tyskland, frem til høsten 2020. Denne kontrakten bidrar ytterligere til å posisjonere Fosen Yard som en betydelig aktør for fremtidens havbruksanlegg, sier Anders Straumsheim i Fosen Yards.

Fiskeridirektoratet har tildelt 5990 tonn MTB til dette prosjektet som bidrar til å løse miljø- og areal- utfordringer i oppdrettsnæringen. Arctic Offshore Farming er et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Konseptet gir dermed tilgang til farvann lenger fra kysten. Prosjektet åpner samtidig for tettere samarbeid mellom to viktige kompetansemiljøer i Norge: Tradisjonell oppdrettskompetanse hos Norway Royal Salmon og norsk offshore-kompetanse. Investeringsbeløpet for Arctic Offshore Farming er rundt 700 millioner kroner og kontrakten med Fosen Yards er den største enkeltkontrakten og utgjør i underkant av 50 % av det totale investeringsbeløpet.

  • Dette er den største enkelt investeringen Norway Royal Salmon noen gang har gjort. Dette prosjektet vil skape arbeidsplasser, verdier og mat i verdensklasse. Vi utvikler nå ny teknologi som vil bidra til utvikle næringen, så selvfølgelig er vi stolte, sier konsernsjef Charles Høstlund i NRS.

Kontaktpersoner:

Norway Royal Salmon ASA                                                                        
CEO Charles Høstlund, tlf. 994 18 449, COO Klaus Hatlebrekke, tlf: 975 16 757