FOSEN YARD BYGGER AQUATRAZ PILOTMERD TIL MNH-PRODUKSJON

MNH-Produksjon AS (datterselskap av Midt-Norsk Havbruk) har gleden av å kunngjøre inngåelse av kontrakt for bygging av en Aquatraz pilotmerd med Fosen Yard. Pilotmerden skal i sin helhet bygges ved Fosen Yard sitt verft på Kvithylla i Sør-Trøndelag.

Kontrakten kommer som en følge av at MNH-Produksjon fikk tilsagn om fire utviklingstillatelser 28. april 2017, for å utvikle Aquatraz til en kommersiell merd for oppdrett av laks. Aquatraz merden er en semi-lukket stålmerd som er utviklet av Seafarming Systems AS, Stavanger.

Pilotmerden har en omkrets på 160 m og er designet for å benyttes i eksisterende rammefortøyninger. Den første pilotmerden skal leveres fra Fosen Yard i mai 2018. I tillegg inkluderer kontrakten opsjon på bygging av tre pilotmerder med levering i løpet av 2018.

Midt Norsk Havbruk er veldig fornøyd med at et lokalt verft er konkurransedyktig med hensyn til pris, kvalitet og leveringstid, og ser frem til å samarbeide med Fosen Yard.

Anders Straumsheim, Adm.dir. ved Fosen Yard sier: «Fosen Yard har lenge jobbet målrettet for å bli en underleverandør til havbruksnæringen, og det er derfor en milepel og spesielt gledelig at verftet nå er valgt som leverandør for pilotmerden for MNH-Produksjon AS.  Kontrakten vil sikre mange arbeidsplasser i tiden fremover på Kvithylla».

Aquatraz pilotmerd

Bygges ved Fosen Yard | Designet av Seafaring Systems | Omkrets: 160 m | Dybde: ca. 20 m

2017-11-23_01-16-08 1

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

MIDT-NORSK HAVBRUK 

Steingrim Holm

Prosjektleder

Mobil: +47 97 77 15 58

steingrim@mnh.no

FOSEN YARD

Arnar Utseth

Head of Operations

Mobil: +47 97 16 48 63

arnar.utseth@fosenyard.com