FOSEN YARD AS har inngått kontrakt på to Taretrålere for Nutrimar AS

Nutrimar AS, et heleid datterselskap av Kverva, er i ferd med å investere for å bidra til å utvikle en bærekraftig næring innen tare. Langs kysten av Norge er det unike muligheter for høsting og dyrking av tare og tang. For Nutrimar AS, som i flere år har produsert og solgt marine ingredienser, er utviklingen av en tarevirksomhet i Midt-Norge et viktig steg i utviklingen av virksomheten. «Vi har stor tro på at det vil være mulig å etablere en bærekraftig tare-industri med utgangspunkt i Midt-Norge», sier Brynjar Balstad som leder satsingen.

For å sikre en effektiv og sikker råvaretilgang har Nutrimar AS satt to nye taretrålere i bestilling hos Fosen Yards. “I Kverva er vi opptatt av å anvende regionale krefter der det er mulig. På den måten bidrar vi til å utvikle det regionale næringslivet. Gjennom prosessen med å velge verft har vi fått trygghet for at Fosen Yards er konkurransedyktige i et internasjonalt marked. De har dessuten både kompetanse og ressurser til å levere moderne båter som vil bidra til å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet virksomhet», sier Bjørn Wiggen som er styreleder i Nutrimar. 

Anders Straumsheim,  Adm.dir. ved Fosen Yard sier: «Dette understreker at vår satsning inn mot havbruksnæringen har vært både riktig og viktig. Det er derfor svært gledelig at Nutrimar AS til slutt valgte Fosen Yard som byggeverksted i en tøff anbudsrunde, og ikke minst at regional tilhørighet, fleksibilitet og bred kompetansebase var en viktig faktor i beslutningen. Ordren vil sikre ytterligere arbeidsplasser fremover på Kvithylla, og vi gleder oss til å komme igang».

For ytterligere info kontaktes :

Brynjar Balstad, tlf 400 06040,  Nutrimar AS

Anders Straumsheim. Tlf 932 41519, Fosen Yard AS