CONTROLLER / ØKONOMIMEDARBEIDER

Bli med på laget!

Velkommen til en spennende bransje og et positivt og inkluderende arbeidsmiljø i en av hjørnesteinsbedriftene i Indre Fosen.

Fosen Yard AS er et skipsverft med lange skipsbyggingstradisjoner lokalisert i Rissa i Indre Fosen kommune – ca.1 times kjøretur fra Trondheim, og det finnes gode muligheter for pendling.

Vi er spesialister på utrustning innen segmentene RoRo/RoPax, Cruise og Offshore. Vi ser nå en økende forespørsel innenfor større skipsombygginger, reparasjoner og innen havbruk.

Vi er kjent for et positivt og fleksibelt arbeidsmiljø og stor trivsel blant våre ansatte, og vi har mange ansatte som har jobbet hos oss i mange år.

Vi søker etter Controller/økonomimedarbeider til vår økonomiavdeling. Stillingen rapporterer til økonomiansvarlig.

Du vi få et særlig ansvar for økonomisk oppfølging og målstyring av selskapets prosjektportefølje.

Du vil ha sentrale oppgaver med økonomisk oppfølging av prosjekt, bistand med kalkyler, oppdatering av prognoser og utarbeidelse av etterkalkyler, samt forbedring av våre økonomisystemer og budsjettering. Det må også påregnes å bistå økonomiansvarlig med annet forefallende.

Som Controller skal du arbeide proaktivt for bedre beslutningsunderlag for selskapets prosjekter.

Din bakgrunn:

Personlige egenskaper

Vi tilbyr en spennende stilling i et selskap med høy aktivitet og store ambisjoner for framtiden, der du vil få være med å utvikle stillingen og oppgavene.

Konkurransedyktig lønn

Arbeidssted: Kvithyll, Rissa

Vi gleder oss til å høre fra akkurat deg!

For ytterligere spørsmål om stillingen ta kontakt med:

Ingunn Flytør
HR/Økonomi
Epost: ingunn.flytor@fosenyard.com
Mobil: + 930 49 122

Søknad med CV sendes innen 30.09.22 til personal.fosen@fosenyard.com

www.fosenyard.com/jobs